Philips HD 7850 Senseo Latte Koffiezetapparaat | 11,56 mb | Deutsch, English, Français, Nederlands6

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet
from the support that Philips offers, register your product at
.
Make your coffee moments truly special with SENSEO
®
. This unique
system combines the easy-to-use Philips SENSEO
®
coffee machine with
the specially developed Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pods, giving you a
full, smooth coffee with a delicious foam layer.
The SENSEO
®
Latte Select coffee machine offers you delicious coffee
specialties made with fresh frothed milk. Choose from cappuccino, latte
macchiato, caffè latte and regular SENSEO
®
black coffee - all at the touch
of a button.
To ensure a smooth and full coffee taste, you should keep the following
things in mind:

Use fresh water every day.

Use the SENSEO
®
coffee pods that have been specially developed by
Douwe Egberts for your SENSEO
®
coffee machine for a full, round taste.
The Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pods stay fresh longer if you store
them in an airtight storage container.

Clean your coffee machine regularly as described in chapters ‘Cleaning the
milk container unit’ and ‘Cleaning the machine’. Remove used coffee pods
after brewing. If you have not used the machine for some time, ush the
machine before you use it again (see section ‘Flushing the coffee machine’
in chapter ‘Cleaning the machine’).
For a reliable performance of the milk container unit and consistently
good frothing results, it is very important that you follow the 2 cleaning
procedures below:
1 Flush the milk container unit after you have brewed a cappuccino, latte
macchiato or caffè latte (see section ‘Flushing after every use with the
CLEAN button’ in chapter ‘Cleaning the milk container unit’).
2 Clean the milk container and the lid thoroughly if you are not going
to use the milk container again that day (see section ‘Cleaning all parts
after the last use of the day’ in chapter ‘Cleaning the milk container
unit’).
For the best long-term results make sure you descale the machine regularly
according to the instructions in chapter ‘Descaling’. The CALC CLEAN
indicator tells you when descaling is required. Always use a descaler based
on citric acid, for instance the descaler specically developed for SENSEO
®
coffee machines. Do not use white vinegar to descale your SENSEO
®
machine!

 Water reservoir (your water reservoir may differ from the one shown
in the gure)
 Height adjustment knob for drip tray
 Calc-Clean tool

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Philips HD 7850 Senseo Latte handleiding


Koffiezetapparaat

Aantal vragen:57
Aantal antwoorden:17

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Philips handleidingen


Contact opnemen met Philips

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Philips HD 7850 Senseo Latte Koffiezetapparaat bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Philips HD 7850 Senseo Latte in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.