• de vraag "hoe krijg ik de poten plat" is al eerder gesteld, maar ik heb geen antwoord kunnen vinden.
  wie kan mijn vraag beantwoorden ?
  Na het indrukken van de dubbele drukknop in de handgreep komt het statief niet meer dan een klein beetje omhoog (Iblokkeer dus)

  Gesteld op 30-1-2016 om 13:51 in forum Philips HB935 Innergize Misbruik melden
  • zoals in mijn vraagstelling gemeld, heb ik de drukknop aan beide kanten tegelijk ingedrukt en dan komt het statief niet meer dan een klein beetje omhoog, die blokkeert dus.

   Het antwoord van 8-2-16 helpt mij dus helaas niet verder.
   Wie heeft voor mij de oplossing ? Geantwoord op 8-2-2016 om 14:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info