• ik heb precies het zelfde probleem, ineens zonder reden error en piepgeluid.
  weet iemand al een oplossing?

  dank alvast, gr sandra

  Gesteld op 28-12-2012 om 13:39 in forum Philips HB935 Innergize Misbruik melden
  • Dit antwoord staat op de site van Philips...zojuist geprobeerd en probleem opgelost!:-) vrgr Sandra

   Antwoord: De Innergize HB935/HB937 geeft een foutcode als zich tijdens de opstartcontrole een stroomstoring voordoet. Dit gebeurt alleen wanneer er tijdens de eerste seconde na aansluiting van het apparaat op het net sprake is van een onvolledige aansluiting tussen stekker en stopcontact. Om het apparaat te resetten moet u het volgende doen:
   Steek de stekker in het stopcontact.
   Houd de "pause/repeat" knop ingedrukt en druk gelijktijdig op de volgende knoppen:
   Druk op de "+"-knop, vervolgens op de "-" knop, dan weer op de "+" knop en dan nog een keer op de "+" knop, dat betekent dat u dus + - + + moet indrukken.
   Laat de "pause/repeat" knop los.
   De foutcode verdwijnt van het scherm en het piepen stopt. Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik. De kans dat deze foutcode nog een keer optreedt is erg klein en verdere actie is niet nodig. Als u 100% zeker wilt zijn dat het probleem niet weer optreedt, breng het apparaat dan naar uw dealer of een Philips servicecentrum.

   Als het resetten niet lukt, moet het apparaat onderzocht worden om de oorzaak van het probleem en de beste oplossing vast te stellen. We raden u aan het apparaat naar uw dealer of een Philips servicecentrum te brengen.
   Geantwoord op 28-12-2012 om 13:54

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info