• IK ben de beschrijving kwijt en weet niet meer hoe ik hem helemaal moet inklappen.
  Kan iemand mij helpen.
  B.V.B. Dank

  Francis

  Gesteld op 22-5-2010 om 11:11 in forum Philips HB811 Misbruik melden
  • 1 Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het in de transportstand zet en het opbergt.
   Ondertussen kunt u het snoer alvast oprollen en opbergen in het voetstuk.
   2 Berg het snoer zorgvuldig op om te voorkomen dat het klem komt te zitten tussen de scharnierende delen van het apparaat wanneer u
   het in de transportstand zet.
   3 Ontgrendel het hoogte-instellingsmechanisme door de kraag langs het statief naar beneden te duwen. Duw tegelijkertijd het statief naar
   beneden. Laat daarna de kraag los (fig. 13).
   4 Draai de kap een kwartslag (fig. 14).
   5 Til de kap met één hand een beetje op en ontgrendel hem door met uw andere hand de twee ontgrendelschuiven naar beneden te
   duwen (fig. 15).
   6 Houd de twee ontgrendelschuiven met één hand naar beneden gedrukt en klap met uw andere hand de kap in verticale positie. Laat
   daarna de ontgrendelschuiven los (fig. 16).
   7 Laat het statief en de kap voorzichtig op het voetstuk zakken (fig. 17).
   8 Bevestig de kap aan het voetstuk door de schuiven op het voetstuk in de richting van de pijl te duwen (fig. 18).
   9 U kunt het apparaat opbergen door het onder een bed te schuiven (fig. 19).
   10 U kunt het apparaat ook rechtop in een kast wegzetten (fig. 20). Geantwoord op 1-9-2010 om 19:41

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info