• IK ben de beschrijving kwijt en weet niet meer hoe ik hem helemaal moet inklappen.
  Kan iemand mij helpen.
  B.V.B. Dank

  Francis

  Gesteld op 22-5-2010 om 11:11 in forum Philips HB811 Misbruik melden
  • 1 Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het in de transportstand zet en het opbergt.
   Ondertussen kunt u het snoer alvast oprollen en opbergen in het voetstuk.
   2 Berg het snoer zorgvuldig op om te voorkomen dat het klem komt te zitten tussen de scharnierende delen van het apparaat wanneer u
   het in de transportstand zet.
   3 Ontgrendel het hoogte-instellingsmechanisme door de kraag langs het statief naar beneden te duwen. Duw tegelijkertijd het statief naar
   beneden. Laat daarna de kraag los (fig. 13).
   4 Draai de kap een kwartslag (fig. 14).
   5 Til de kap met één hand een beetje op en ontgrendel hem door met uw andere hand de twee ontgrendelschuiven naar beneden te
   duwen (fig. 15).
   6 Houd de twee ontgrendelschuiven met één hand naar beneden gedrukt en klap met uw andere hand de kap in verticale positie. Laat
   daarna de ontgrendelschuiven los (fig. 16).
   7 Laat het statief en de kap voorzichtig op het voetstuk zakken (fig. 17).
   8 Bevestig de kap aan het voetstuk door de schuiven op het voetstuk in de richting van de pijl te duwen (fig. 18).
   9 U kunt het apparaat opbergen door het onder een bed te schuiven (fig. 19).
   10 U kunt het apparaat ook rechtop in een kast wegzetten (fig. 20). Geantwoord op 1-9-2010 om 19:41

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info