• hallo,ik heb zonnebank hb 812gekocht bij mensen het bevalt goed maar ik vraag me af hoe ik kan zien of bruinerveld en lampen goed werkt en hoe groot mag ik onder zon liggen er staat op de handleiding 85 cm klopt dat? Mag niet 60 cm ??
    Gr van Lovely

    Gesteld op 11-9-2011 om 16:07 in forum Philips HB 812 Misbruik melden
    • In de hemel zelf, aan de kant waar het filter voor de lampen zit, zit ook een meetlint ingebouwd wat je kan uittrekken daar staat ook de melding op 60 en 85cm. De 85cm. is de afstand van het bed waarop je gaat liggen en ongeveer 60 cm. van je lichaam af. Veel succes! Geantwoord op 11-11-2015 om 22:20

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info