• Beste mensen,
    In 1994 kocht ik een Philips Original Home Solaria. De lampen heb ik nooit vervangen. Dat maakt ook dat ik er nu een uur onder kan liggen (wentelend ;-), zonder te verbranden; en ik krijg alsnog een mooi kleurtje. Ik heb er dus al veel plezier van gehad! Inmiddels overweeg ik de lampen te vervangen.
    Twee vragen: zijn daar nog lampen voor te koop? En welke lampen moet ik voor dit op leeftijd-zijnde-apparaat hebben?
    Dank alvast & vriendelijke groet, Saskia

    Gesteld op 1-7-2018 om 10:04 in forum Philips HB 812 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info