• Hallo ik heb de zonnenhemel hb812 en sinds ik nieuwe lampen heb flexpower 400/600 isolde.
    Gaat me zonnenbank niet meer aan en hoort helemaal niks. Had me er zo op verheugd om me nieuwe lampen te zien Branden! Daar voor deed die het perfect en de zelfde lampen als der in zaten. Eerst de binnenkant schoongemaakt met de bijgeleverde doekjes en de lamp ook en niet met me vinegers aan geraakt.
    Groetjes cindy berghoef

    wie o wie kan mij helpen?

    Gesteld op 27-1-2016 om 22:10 in forum Philips HB 812 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info