• Het schuifje voor het open maken van de sunmobole gaat heeeeel stroef open, wat kan ik hier aan doen?

    Gesteld op 20-11-2013 om 07:50 in forum Philips HB 812 Misbruik melden
    • Ik had hetzelfde, moest hem met een schroevedraaier en een harde klap open slaan. Nu met een busje wd40, onschuldig smeermiddel, dit langs de zwarte haken gespoten. Terwijl hij dus open is. De schuiven lopen nu weer als een zonnetje.!!! Ook een beetje tussen de kunststof schuif en de omkasting gespoten.
      ?????????? Geantwoord op 6-12-2015 om 20:13

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info