• heeft iemand al eens zelf lampen vervangen of de glazen plaat eraf gehaald om deze aan de binnenkant schoon te maken ?

  Gesteld op 29-3-2010 om 21:19 in forum Philips HB 812 Misbruik melden
  • beetje late reactie, ik zie dat dit in maart al geplaatst is, maar ja ik heb dit zelf al eens gedaan, niet moeilijk, met een elektrische boor etc. en ik ben nog wel een meid ;-) Geantwoord op 25-10-2010 om 02:29

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • daarvoor heb je slechts een kruiskop schroeven draaier nodig , beter is de lampen met of handschoenen of droge schone doek er in te plaatsen vet/huidzouten etc zijn nooit goed voor de lampen Geantwoord op 27-2-2011 om 12:10

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info