Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 62 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Sinds ik de stekker van de stroomvoorziening uit het stopcontact had getrokken en er later weer in had gedaan, krijgt de telefoon geen verbinding meer. Ook het station opnieuw aanmelden helpt niet. De batterijen zijn in orde. In het schermpje is alleen het batterijlogo zichtbaar en actief. Gesteld op 5-11-2017 om 13:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er verschijnt niets op onze DISPLAY (Scherm) van de telefoon. De telefoon gaat wel over als we gebeld worden, maar we zien geen telefoonnummer op ons scherm......
  Wat moeten we doen om de nummers weer te zien op ons telefoonscherm? Gesteld op 25-6-2017 om 12:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ben code verloren van myn philips autoradiodc511 hoe kan ik deze terug krygen? Gesteld op 13-2-2017 om 23:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan wel bellen maar niet gebeld worden Gesteld op 17-7-2013 om 21:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Philips Dect 511

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info