Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/89
Pagina verder
Inhoudsopgave
AInleiding 3...........................................
Geachte Philips-klant! 3......................................................................................
Landcode (regionale code) 6.............................................................................
Technische gegevens 6.......................................................................................
Bijgeleverde toebehoren 6................................................................................
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik 7.................................................
Discs reinigen 8....................................................................................................
Bijzondere functies van de DVD-recorder 8.................................................
BDe DVDrecorder aansluiten 11......
De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik 11..................................
De DVD-recorder aansluiten op de TV 11...................................................
'Aansluiting met scartkabel en Easy Link' 13..................................................
Aansluiting met scartkabel zonder 'Easy Link' 14.........................................
Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel 16...........................................................
Aansluiting met video-(CVBS)kabel 17............................................................
Randapparatuur op de tweede scartaansluiting aansluiten 18...................
Extra videorecorder aansluiten 18...................................................................
Camcorder op de voorkant aansluiten 19.....................................................
Audio-apparatuur op de analoge audio-aansluitingen aansluiten. 19........
Audio-apparatuur op de digitale audio-aansluiting aansluiten. 20.............
CIn gebruik nemen 21.........................
Eerste installatie 21..............................................................................................
Satellietontvanger gebruiken 24........................................................................
Decoder toewijzen 24........................................................................................
Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders 25...........................................
Automatisch ordenen van zenders (Follow TV) 27.....................................
Automatisch opzoeken van TV-zenders 29...................................................
TV-zender met de hand toewijzen/wissen 30...............................................
Taal/land instellen 31...........................................................................................
Tijd en datum instellen 32..................................................................................
DInformatie op het beeldscherm
van de TV 33............................................
Symbolen in de menubalk 33.............................................................................
Menubalk 1 33......................................................................................................
Menubalk 2 33......................................................................................................
Veld voor korte berichten 34...........................................................................
Statusveld 34.........................................................................................................
Symbolen voor de verschillende discs 34.......................................................
Symbolen voor de werkingswijzen 35.............................................................
Tuner-Info-veld 35...............................................................................................
EAfspelen 36.........................................
Algemene instructies voor het afspelen 36....................................................
Een disc plaatsen 36.............................................................................................
Afspelen van een DVD-video-disc 37..............................................................
Weergave van een DVD+RW/ +R disc 38....................................................
Afspelen van een audio-CD 39.........................................................................
Afspelen van een MP3-CD 39...........................................................................
Weergave van een (Super) video-CD 40.......................................................
FOverige afspeelfuncties 41................
Wisselen naar een andere track/hoofdstuk 41.............................................
Een disc doorzoeken 41.....................................................................................
Stilstaand beeld 42...............................................................................................
Vertraagd beeld 42..............................................................................................
Zoeken met tijdinvoer 43..................................................................................
Herhaling, random-weergave 43.......................................................................
Herhaling van een passage (A-B) 44................................................................
Scan-functie 44......................................................................................................
Zoom-functie 45..................................................................................................
Cameraperspectieven 45....................................................................................
Synchrone taal wijzigen 46.................................................................................
Ondertiteling 46...................................................................................................
GNietautomatische opname 47.........
Algemeen 47.........................................................................................................
Opnemen zonder automatisch uitschakelen 48............................................
Opnamen onderbreken (pauze) 50.................................................................
Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR
One-Touch-Recording) 50.................................................................................
Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen 50...........................................
Aaneenschakelen van opnamen binnen een track (montage) 52..............
Kies de opnamekwaliteit 53...............................................................................
Automatische opname van een satellietonvanger (Sat-opname) 54.........
De functie 'Directe opname' (Direct Record) 55.........................................
De functie 'Directe opname' (Direct Record) in-/uitschakelen 56...........
HBeheer van de inhoud van de disc 57
Algemeen 57.........................................................................................................
Opnametracks (naam) bewerken 58...............................................................
Track helemaal afspelen 58................................................................................
Opname/track wissen 59....................................................................................
Disc-instellingen 59..............................................................................................
Naam van de disc wijzigen 60............................................................................
Bewerkingen afsluiten 60....................................................................................
DVD+R discs afsluiten (finalise) 61..................................................................
DVD+RW Discs wissen 61...............................................................................
Favorite Scene Selection (Scène opslaan) 62.................................................
Hoofdstukmarkering invoegen 62....................................................................
Hoofdstuk verbergen 62....................................................................................
Hoofdstukmarkering wissen 63........................................................................
Wijzigen van de index-beeldweergave 64......................................................
Track splitsen 64..................................................................................................
IOpnamen programmeren
(TIMER) 65..............................................
Algemeen 65.........................................................................................................
Inhoudsopgave
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips DVDR890 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips DVDR890 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips DVDR890

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 89 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - English - 86 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Français - 91 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 87 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info