• Omdat ik niet meer in- en uit kan bellen en al diverse oplossingen heb geprobeerd...wil ik nu zowel basisstation als handset resetten. Handset lukt wel, maar het basisstation resetten weet ik niet....

  Gesteld op 15-2-2018 om 11:33 in forum Philips D205 Misbruik melden
  • Om uw vraag te beantwoorden, Standdaardinstellingen herstellen,fabrieksinstellingen
   Nr=1 Druk op Menu/ok
   Nr=2 Selecteer (Services)>{Resetten} en druk opMENU/OK OM TE BEVESTIGEN
   Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
   Nr=3 Druk op MENU/OK om te bevestigen alle instellingen worden opnieuw ingesteld. Geantwoord op 16-2-2018 om 01:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info