• Onze telefoonset D205 vertoont op de display 'nieuwe voicemail' alhoewel er geen voicemail is. Bij het activeren van de belfunctie, geeft de telefoon een ronkend geluid ipv een beltoon. We kunnen nog wel bellen en telefoons ontvangen. Heeft iemand hier al te maken gehad met dit fenomeen en is hier een oplossing voor ?

    Gesteld op 16-8-2017 om 14:43 in forum Philips D205 Misbruik melden
    • Zelfde probleem hoewel ik geen voicemail ingesteld heb. Heb dit toestel nu al 4 jaar en is de eerste keer dat dit verschijnt. Op die manier kan ik ook geen gemiste oproepen zien. In handeling niets gevonden. Geantwoord op 5-1-2018 om 15:29

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info