• mijn telefoon geeft aan niet beschikbaar . hoe krijg ik hem weer in orde ? ik weet geen pin

  Gesteld op 15-2-2017 om 10:16 in forum Philips D205 Misbruik melden
  • Beste, sinds kort heb ik dit probleem ook. Heeft u inmiddels een oplossing gevonden? Standaard pin is 0000. Maar ik krijg 'm niet aan de praat. Geantwoord op 1-3-2017 om 13:33

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Beste, indien u inmiddels een oplossing gevonden heeft voor dit probleem, dan zou ik die graag te weten komen want ik zit met hetzelfde probleem. Geantwoord op 9-4-2017 om 12:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info