• Heb een Airfryer xl HD 9248/90 gekocht en zou €20 terug krijgen bij Philips , hoe kan ik dat doen? Heb gebeld maar kreeg na wachten niemand aan de lijn.

    Gesteld op 6-6-2019 om 10:37 in forum Philips Airfryer Misbruik melden
    • Na een uur zoeken het formulier gevonden maar kwam toen ook niet verder als het uploaden van de rekening.Gebeld naar Philips en ben heel goed geholpen door de telefonist maar het zou voor oudere mensen niet zo moeilijk moeten zijn om die 20 euro terug te krijgen waar je recht op hebt bij je aankoop. Tevens zou er standaard alles in het Nederlands bij moeten zitten, zoals gebruiksaanwijzing en recepten e.d. ik koop hem immers in Nederland. Geantwoord op 8-8-2019 om 12:17

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info