• Op 09 november 2018 een airfryer XL gekocht voor 179,00. Helaas ontbrak een Nederlands gebruiksaanwijzing. De leverancier (blokker) kon niets voor mij betekenen en verwees mij naar Philips. Er waren meerdere klachten.
    Graag ontvang ik een voor mij leesbare gebruiksaanwijzing om van mijn apparaat te kunnen genieten. Adres: A. Forsten, Pommerse bocht 17, 9642 EA Veendam. telefoon 06 10071931

    Gesteld op 12-11-2018 om 16:23 in forum Philips Airfryer Misbruik melden
    • zit met hetzelfde probleem. Philips geraadpleegd. Geen reactie.als er een beschikbaar is: kajoe1964@hotmail.com Geantwoord op 12-11-2018 om 16:27

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info