• Hallo,

  Na de update zeer irritante restbeelden melding, iedere dag!
  Tv moet dit doen op zeer onhandige tijden.
  Want je kan er dan niks meer mee en t duurt ook erg lang??
  Kan dit anders?
  Op een zelf gekozen tijd ofzo?

  Gesteld op 12-4-2020 om 14:15 in forum Philips 55OLED803 Misbruik melden
  • Dit is na de laatste update ingebakken in het programma. Na ongeveer 10_12 uur wil het toestel een programma opstarten om eventuele restbeelden te verwijderen. Hier is niets aan te doen, totdat er bij een volgende update de regel wordt verwijderd om op onlogische tijden een opschoonprogramma te, doen starten. Het is inderdaad zeer irritant. Geantwoord op 12-4-2020 om 17:15

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info