• Er was een update van tv, daarna geen geluid meer. Ik moest tv op stand-by laten staan. Update ging automatisch, nadat update klaar was, was er wel beeld maar geen geluid. Heb bij instellingen gezocht hoe het geluid teruggehaald kon worden, maar helaas niet gelukt

    Gesteld op 5-6-2019 om 15:54 in forum Philips 55OLED803 Misbruik melden
    • ik kreeg dezelfde melding en heb handmatig naar een update gezocht en gevonden, daarop direct ge-installeert en alles werkt naar behoren, probeer eens handmatig te zoeken naar updates, succes Geantwoord op 5-6-2019 om 20:55

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info