Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
5 Druk nogmaal op (Beeldformaat) om
de pagina weer in normaal formaat weer
te geven.
Dual screen-teletekst
gebruiken
In de sectie ‘Dual Screen-teletekst gebruiken’
in deze handleiding staat dat u op
Dual
screen moet drukken om normale teletekst
weer te geven als Dual Screen-teletekst is
ingeschakeld.
Nadat u de TV-software hebt bijgewerkt (naar
versie 64.67.3 of hoger), kunt u niet meer
met
Dual screen normale teletekstpagina’s
weergeven.
Gebruik de volgende instructies in plaats van
de oorspronkelijke instructies:
1 Druk op de afstandsbediening op Dual
screen om Dual screen-teletekst in te
schakelen.
2 Druk nogmaals op Dual screen om
teletekst af te sluiten.
1 Addendum
Teletekstpagina’s vergroten
Het gedeelte “Teletekstpagina’s vergroten
in deze gebruikershandleiding bevat de
aanwijzing om op OPTION te drukken om
teletekstpagina’s te vergroten.
Nadat u de TV-software hebt bijgewerkt (naar
versie 64.67.3 of hoger), kunt u niet meer met
OPTION teletekstpagina’s vergroten.
Gebruik de volgende aanwijzingen in plaats
van de oorspronkelijke aanwijzingen om
teletekstpagina’s te vergroten:
1 Druk op TELETEXT en selecteer een
teletekstpagina.
2 Druk op (Beeldformaat) om het
bovenste deel van de pagina te vergroten.
3 Druk nogmaals op (Beeldformaat) om
het onderste deel van de pagina vergroot
weer te geven.
4 Druk op om door de vergrote pagina
te bladeren.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • de tv valt iedere keer uit, zwart beeld. vervolgens knippert het rode lampje, 6 of 9x. Gesteld op 24-6-2010 om 18:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb dit ook gehaad en wel na dirct na de vacantie , toen de TV enige ijd van de stroom is geweest. Verholpen door TV even stekker uit te trekken.
   Maar nu doet mijn afstandbediening het niet. Geantwoord op 25-9-2010 om 22:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips 32PFL7403 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips 32PFL7403 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info