Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
Veiligheidswaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gebruik van de afstandsbediening RC4401/01 5
Gebruik van de toets Option . . . . . . . . . . . . . 7
Toetsen aan de rechterzijde van het TV-toestel 7
De TV inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Eerste installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Door de menu's navigeren . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gebruik van de instellingen in het TV-menu . 12
Instellingen van het menu Diversen
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Instellingen van het geluidsmenu
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Genieten van Ambilight . . . . . . . . . . . . . . 19
Instellingen van het menu Diversen
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zoeken naar TV-zenders en deze
vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De lijst met zendernummers herschikken . 27
Uw voorkeuren instellen . . . . . . . . . . . . . 28
Uw aansluitingen selecteren . . . . . . . . . . 29
Een zendernummer voor de decoder
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De fabrieksinstellingen terugstellen . . . . . 30
De TV-software upgraden . . . . . . . . . . . . 30
Een favorietenlijst maken . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Multimediabrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Video- en audioaansluitingen maken . . . . . . . 37
Overzicht van het zijpaneel . . . . . . . . . . . 38
Overzicht van het achterpaneel . . . . . . . 39
Aansluiten:
een video- of DVD-recorder . . . . . . . . . . 40
twee videorecorders of een video- en
een DVD-recorder . . . . . . . . . . . . . . . . .41
een satellietontvanger . . . . . . . . . . . . . . . 41
een DVD-speler, kabeldoos/gameconsole .42
een DVD-speler of kabeldoos . . . . . . . . . 42
een DVD-speler, satelliet- ontvanger of
kabeldoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
een PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
een Home Cinema-versterker . . . . . . . . . 45
Aangesloten apparatuur selecteren . . . . . . . . 46
Opnemen op uw recorder . . . . . . . . . . . . . . 46
Audio- en videoapparatuurtoetsen . . . . . . . . 47
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bijlage 1:Afstandsbediening instellen voor het
bedienen van een Philips DVD of DVD/R 49
Bijlage 2 - Upgrade van Philips-TV-software
met draagbaar geheugen . . . . . . . . . . . . . 50
Bijlage 3 - Philips TV Slideshow-formaat
met achtergrondmuziek . . . . . . . . . . . . . . 53
Bijlage 4 - Philips-TV - problemen met
digitale camera en USB . . . . . . . . . . . . . . 55
Bijlage 5 - Problemen met randapparatuur die
is aangesloten met een HDMI-connector 56
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hergebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Productinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Inhoud
NL
1
Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien ‘Problemen oplossen’ uw TV-
probleem niet oplost, kunt u de plaatselijke Philips-klantendienst of -servicecentrum bellen. Zie het
bijgevoegde Worldwide Guarantee-boekje.
Zorg ervoor dat u het model- en productnummer, die u kunt vinden op de achter- of onderzijde van uw
televisietoestel of op de verpakking, bij de hand hebt als u de Philips-klantenservice belt.
Productnr: .......................................
Informatie over deze gebruikershandleiding
In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw nieuwe TV voor de eerste keer te
installeren en te bedienen. Lees ook de helpteksten die worden weergegeven onder aan het scherm.
Model: 32PF9541/10 - 32PF9551/10
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goede Middag: ik ben in het bezit van de Philips TV 32PF9541/10.
  deze Televisie heeft een aantal aansluitingen w.o. een USB poort.
  Kan ik op deze USB poort een BlueTooth dongle aansluiten?
  Ben zelf aan het zoeken/proberen geweest maar kan het niet vinden.
  Wil graag proberen om met mijn smartphone om b.v. You Tube filmpjes te kunnen zien
  (Geen internet aansluiting aanwezig in de slaapkamer.
  Hoop van U iets te horen.
  Alvast hartelijk dank.
  Met vriendelijke groet: Jan van Brouwershaven.
  Gesteld op 23-1-2018 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips 32PF9541 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips 32PF9541 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info