Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 98 Naar de handleiding
213246

Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

Philips-190s7fg

Zoeken resetten

 • ik krijg steeds het bericht monitor locked en kan dat niet weghalen
  ook komt steeds het beeld voor de set-up terug wat ik niet kan stoppen. hoe los ik dat op Gesteld op 4-8-2015 om 02:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi, om het menu te ontgrendelen, houdt u de knop "MENU(OK)" langer dan 10 seconden ingedrukt terwijl er videosignalen worden ingevoerd vanaf de PC. Geantwoord op 6-8-2015 om 10:02

   Waardeer dit antwoord (37) Misbruik melden
  • voor de nieuwe monitors moet je onderstaande stappen volgen:

   Ant.: Houd om het OSD/OK te vergrendelen de knop ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk dan op de knop aan/uit om de monitor in te schakelen.
   Houd om het OSD te ontgrendelen de knop ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk dan op de knop aan/uit om de monitor in te schakelen.Geantwoord op 17-1-2022 om 13:40

   Waardeer dit antwoord (17) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Philips 190s7fg handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info