• Mijn automatische knoopsgat maker werkt niet, het enige wat ik krijg is een lange rechte lijn, hij gaat niet opzij. ik heb de bovenste knop op 5, de stekenknop op A en de knop daaronder tussen 0 en 1 ingesteld. Verder heb ik de knopen naaivoet gebruikt en het hendeltje om die tegen te houden naar beneden gehaald. Wat doe ik verkeerd?

    Gesteld op 26-5-2014 om 20:01 in forum Pfaff Hobby 1142 Misbruik melden
    • Had ik ook, bleek te maken te hebben met de druk van de naaivoet, helemaal links aan de zijkant in te stellen. Toen die op III stond ging het goed. Geantwoord op 11-9-2014 om 20:40

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info