Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
50 cc - 125 cc
FR Notice d'utilisation
GB Owner's manual
DE Bedienungsanleitung
IT Libretto d'istruzioni
ES Manual de utilización
NL Gebruikershandleiding
GR
ǼīȋǼǿȇǿǻǿȅȋȇǾȈȉǾ
SE Instruktionsbok
PT Manual de proprietàrio
FI Käyttöohjekirja
DK Instruktionsbog
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Heb een peugeot vivacity 4t van ongeveer 1 jaar oud. Sinds begin dit jaar heeft hij 's morgens regelmatig problemen met de elektrische start. Wanneer dit gebeurt krijg ik een soort foutmelding op de display en reset de klok zich naar 12.00. Dacht dat het aan de accu lag, maar als ik doorga start hij naar een paar keer toch weer normaal. En dit gebeurt vooral als het nat/koud is geweest. Of maakt hij dan ergens geen goed contact? Bougie ofzo? Iemand enig idee? Gesteld op 11-3-2019 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit wil zeggen dat je brommer te koud staat het beste is binnen zetten of er een deken over trekken en dan zou dit probleem opgelost zijn Geantwoord op 11-3-2019 om 10:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Nou, het is belachelijk, maar wat moet ik allemaal weghalen voor ik de bougie uberhaubt kan zien? Waar de cilinder zit weet ik ook niet want de uitlaat loopt ergens het blok in, maar waar de aansluiting van de uitlaat zit kan ik ook niet zien. . Gesteld op 22-2-2019 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Peugeot Vivacity bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Peugeot Vivacity in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info