• Ik heb een Vivacity met digitaal dashboard en nu blijft de brandstofindicator knipperen, weet iemand waarom en wat ik er aan kan doen, brandstoftank zit vol en olie ook. Heb al met de scooter geschud en met een draad in de tank geweest, omdat ik dacht aan de vlotter.

    Gesteld op 7-9-2018 om 08:15 in forum Peugeot Vivacity Misbruik melden
    • De sensor aan het vlotterelement doormeten Deze kan het begeven hebben. Draadbreuk is ook mogelijk dus die ook maar doormeten. Kijk of de sensor geraakt wordt door de vlotter op te tillen naar de hoogste stand en of het mechanisme soepel loopt Geantwoord op 7-9-2018 om 10:32

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info