• hallo, via een vriend zijn scooter ( Peugeot Vivacity 50cc 02-2008 ) ging na verloop van tijd zijn verlicht niet meer werken, knipperlichten, en op het laatst kon hij hem ook niet meer starten. Zijn accu is vol, maar onder zijn accu zitten 2 zekeringen ( 1 van 5watt, en 1 van 7,5watt ) en die van 7,5watt was doorgebrand. Ik een nieuwe zekering geprobeert ,maar die sloeg ook door. Wie heeft dit soort situaties vaker meegemaakt bij dit type Peugeot? Ik zat aan het startrelais te denken , en in ieder geval de spanningsregelaar die kapot is. wie zou me hierbij kunnen helpen. Gr.John

    Gesteld op 18-7-2018 om 19:52 in forum Peugeot Vivacity Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info