• scooter start niet diplay geeft aan50F 17 D10 wat zou het kunnen zijn stopte onder het rijden 2 kleine plofjes nu loopt hij niet meer.

  Gesteld op 22-8-2017 om 15:26 in forum Peugeot Vivacity Misbruik melden
  • Dat zit in de draadboom en is lastig te repareren.
   Wat je kunt proberen is de voorkap er af te halen en de stekker van de display en de dikke hoofdstekker even in te spuiten met WD40.
   Mocht dat geen verbetering geven, dan moet de kabelboom vervangen worden.
   (het is wel te doen en een gebruikte kabelboom is via marktplaats wel te koop) Geantwoord op 6-10-2017 om 21:19

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info