• Komt (on)regelmatig voor dat bij het op contact zetten er geen stroom op de apparatuur komt. Soms wel en bij het indrukken van de linkerremhendel is het opeens weer weg. Oftewel dan kan er niet gestart worden. Na enig gemorrel lukt het tot op heden wel maar is natuurlijk niet goed!
  Wat is de volgorde wat ik moet nakijken?
  Cees

  Gesteld op 1-8-2016 om 10:27 in forum Peugeot Tweet Misbruik melden
  • De volgorde van starten is:De sleutel volledig naar rechts draaien,je ziet vanzelf de lampejs branden,en de benzinemeter geeft de hoeveelheid aan.
   Linkerremhandle indrukken, ingedrukt houden en tegelijkertijd startknop indrukken. Geantwoord op 14-10-2016 om 14:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zo zou het moeten werken, maar het is maar een enkele keer dat het idd zo gaat.
   Regelmatig kost het diverse pogingen met de contactsleutel alvorens de benzinemeter omhoog komt en dan is het zo nu en dan nog dat bij het inknijpen van de rem de stroom weer wegvalt.
   Een heeel enkele keer valt de stroom uit onder het rijden.
   Tot nu toe lukt het iedere keer wel om weg te komen maar goed is het niet! Geantwoord op 14-10-2016 om 14:08

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Zojuist heb ik de volgorde van starten omgedraaid : eerst de (linker)rem inknijpen, dan contactslot naar rechts en dan starten : prima. Geantwoord op 17-3-2017 om 15:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info