• goedemorgen,af en toe start de brommer niet en dan geeft hij in de display van de kilometerteller soft d 20 cont of zo iets aan kan iemand mij vertellen wat dat inhoud

    Gesteld op 15-11-2019 om 13:18 in forum Peugeot Speedfight 3 Misbruik melden
    • Hallo..de melding die u doe heeft te maken met de accuspanning ik heb zelfde probleem.de oorzaak is dat de accu niet geladen wordt onder het rijden.zet de accu op de acculader en als de accu goed is laad hem op bijv ene dag aansluiten anderen dag van de lader en de bedrading van de accu weer aansluiten.als goed is met een volle geladen accu zie je die melding niet meer in hwet display.wel een probleem is dat de accu onder het rijden niet geladen wordt.daar ben ik zelf ook nog niet uit. Geantwoord op 9-3-2020 om 20:37

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info