• hallo

  ik zit echt met een probleem
  trilling bij 130 km krijg het er maar niet uit
  alles gebalanceerd
  alles extreem schoongemaakt
  riemschijven afgedraaid
  nieuwe stabilisator stangen
  pico bello dus

  blijft trillen
  wiel lager?

  Gesteld op 2-4-2019 om 13:12 in forum Peugeot RCZ - 2015 Misbruik melden
  • onduidelijk is wanneer het trilprobleem begon.
   Was het na een bandenwissel?
   Is de band wel voldoende rond of heeft deze hoogteslag? of eventueel zijdelingse slag.
   In extreme gevallen kan ook de stijfheid van de band niet over de volle omtrek gelijk zijn.

   waarom nieuwe stabilisatorstangen? Geantwoord op 11-8-2019 om 21:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info