• Waarom is mijn luchtregelschroef van mijn brom Kisbee geblokkeerd.

  Gesteld op 22-5-2020 om 19:56 in forum Peugeot Kisbee 50CC Misbruik melden
  • Hoe bedoel je geblokkeerd.
   Het kan zijn dat jou caburateur is voorzien van een vaste stel schroef.
   Als er geen min te zien is dus geen schroevendraaiertje in past is het een vaste.
   Mocht dat zo zijn heb je daar wel een trucje voor.
   Haal je caburateur er even af.
   Zaag het voorzichtig een stukje in tik dan zachtjes met een scherp schroeven draaiertje schuin het sneetje wat verder het is maar messing.
   Als het goed is zou je het nu naar links uit moeten kunnen draaien.
   En vervang hem dan voor een originele met veertje.
   Draai hem helemaal erin en dan 1.5 slag open.

   Gr Ben
   Geantwoord op 19-6-2020 om 23:12

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info