• Bij het opstarten - na een hele lange periode - van mijn Inverter geeft hij na enkele seconden ‘CO2’ aan.
  Zoals gezegd stond hij lange tijd ongebruikt dus misschien moet er ergens iets gereinigd worden? Kan ik dat zelf doen en wat houdt dat in?

  Gesteld op 2-11-2019 om 04:57 in forum Klimaatbeheersing Petroleum kachel Misbruik melden
  • Goede avond
   Door het lange staan verdampt het licht ontvlambare van de petroleum.
   Probeer het reservoir zo ver mogelijk leeg te maken en vul het opnieuw met nieuwe petroleum.
   En dan kan hij nog even tegen sputteren maar de temperatuur op maximaal zetten en de kachel de tijd geven zichzelf schoon te laten branden. Geantwoord op 10-12-2019 om 18:02

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info