• Onze pelgrim inbouw vaatwasser type GVW476RVS verwarmd niet de machine Is nog maar een 8 maanden oud kan ik gen
  Resetten?

  Gesteld op 7-10-2017 om 19:55 in forum Pelgrim Vaatwasser Misbruik melden
  • Als het verwarmingselement defect is, valt dit niet t e resetten. Advies is een monteursbezoek. Deze kunt u aanvragen via www.pelgrimservice.nl Geantwoord op 11-10-2017 om 09:49

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Mijn man heeft telefonisch contact gehad met pelgrim er Is een afspraak gepland voor volgende week.
   Vind het echt jammer dat een nieuwe machine nu al een defect heeft hoop dat het geen voorteken Is dat wij een pech machine gekocht hebben. Geantwoord op 11-10-2017 om 13:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info