• Ik heb een pelgrim 495. Draaiplateau wil niet draaien. Wat moet ik doen.
    Ik wil een ovenschotel maken of een appeltaart bakken. Ik krijg het niet voor elkaar. Wat moet ik doen ?

    Gesteld op 12-3-2017 om 14:50 in forum Pelgrim mag 495 Misbruik melden
    • Mogelijk dat het asje gebroken is (het onderdeel wat in het midden onder de glasplaat zit). Blijkt dit zo, dan kunt u een nieuwe bestellen via www.keukenserviceshop.nl Mvrgr Kristi, Webcareteam Pelgrim Geantwoord op 13-3-2017 om 09:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info