• Ik wil eigenlijk alleen de ovenfunctie gebruiken. Er staat in de handleiding dat ik het (vierkante) rooster moet gebruiken maar het rooster is te klein, moet ik het rooster op de glasplaat zetten en dan de ovenschaal erop? Wanneer ik dat doe raakt de ovenschaal bijna het bovenste verwarmingselement. Help...

    Gesteld op 2-2-2015 om 20:07 in forum Pelgrim mag 495 Misbruik melden
    • Ik gebruik ook de glasplaat plus rooster , er is geen andere optie . Dus je zal de laagste sleuf dan moeten gebruiken , succes ermee ! Geantwoord op 4-2-2015 om 17:21

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info