Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
Handleiding
All-in-One PC
Desktop PC
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo, ik heb een vraag over het vervangen van HDD in de PAO P1023, wie kan mij vertellen hoe dit moet.

  Groet Andre Bergsma atbergsma@hotmail.com Gesteld op 19-1-2021 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Aan de achterkant zie je onderaan twee clips hiermee kan je de speakers verwijderen. Haal deze weg en verwijder ook de voet. Leg een deken onder de glasplaat en nu de speakers verwijderd zijn zie je onderin ook zwarte clips die je met een platte schroevendraaier kan indrukken. Hierna is het een kwestie van de kap losrukken ja het vereist wat kracht maar het is mij gelukt.

   Hierna wijst het zich vanzelf verwijder de Wifi Antenne 1 Schroef en de kap bovenin hierna kan je de HDD Bracket verwijderen en de HDD vervangen.

   Daarna in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten Geantwoord op 18-1-2022 om 23:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn hd in mijn peaq pao p1023 is defect en wil deze vervangen voor een SSD, wie weet hoe dit moet Gesteld op 6-12-2020 om 20:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Peaq PAO P1023 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Peaq PAO P1023 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info