• als ik een nieuwe telefoon lijst er in wil zetten moet ik dan de oude verwijderen of vernieuwt de alleen de andere nummers

  Gesteld op 28-3-2021 om 10:55 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Om welk type Parrot gaat het hier?

   Je kunt geen 'telefoonlijst' in je Parrot zetten. Je kunt alleen je eigen telefoon koppelen aan de Parrot. En dat kunnen er bij de meeste types maximaal 5 zijn.

   Mochten er nu al 5 oude telefoonkoppelingen in zitten, dan moet je die eerst verwijderen, voordat je je eigen telefoon kunt koppelen.

   Gr. Jan
   Geantwoord op 28-3-2021 om 12:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info