• De Parrot MKi9200 is via Bluetooth verbonden met mijn iPhone8 iOs12.3.1. Tijdens het rijden schakelt hij zelf naar "Telefoon" in mijn Saab 93. Na enkele momenten wordt het normale radioprogramma hervat. Dit probleem blijft zich steeds herhalen.

  Gesteld op 5-7-2019 om 11:58 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Welke software-versie staat er op de Parrot (instellingen -> inlichtingen)?
   Heeft het wel goed gewerkt? En zo ja, met dezelfde telefoon gekoppeld?
   Is dit mogelijk ontstaan nadat de auto bij de garage geweest is?

   Gr. Jan Geantwoord op 5-7-2019 om 13:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info