• Dag,
    Ik heb een nieuwe Samsung Galaxy J5 gekocht en nu moet ik iedere keer pairing request uitvoeren(code 1234), waarbij ik alleen gebeld kan worden en vind er geen synchroniseert het apparaat niet met mijn smartphone. Hiervoor de Samsung Galaxy mini..geen probleem hiermee
    Jan kan je mij alsjeblieft de software toesturen op shiva2@caiway.nl misschien dat de buurman mijn parrot kan updaten hiermee en het probleem oplossen
    Alvast bedankt!
    Ton

    Gesteld op 16-5-2018 om 17:06 in forum Parrot Car kit Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info