• Hallo ik heb een parrot i9200 deze werkte altijd fijn tot ik een update deed deze blijft nu aangeven screen update im progress please wait nu kan ik de hele dag de auto laten draaien maar dat jeeft helaas geen zin.

    Als ik een usb stik erin doe dan krijg ik startscherm en dat os het hoer blijft die dan ook in hangen.

    Ik heb ook al geprobeerd de bluebox van het stroom af te halen maar ook dit werkte niet.

    Bestaat er een mogelijkheid deze via een pc opnoeuw in te regelen of zijn er andere opties?

    Gesteld op 7-4-2018 om 21:53 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info