• Ik heb een parrot mki9100 echter doet het schermpje het ineens niet meer. Terwijl ik hiervoor geen problemen had met het schermpje. Hij doet nu helemaal niets meer. Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik dit oplossen?

    Gesteld op 5-5-2019 om 14:52 in forum Parrot MKi9100 Misbruik melden
    • Dank voor je antwoord. Helaas was het niet zo simpel (dit had ik inderdaad ook al geprobeerd). Ik moest een update uit laten voeren en dit kostte geloof ik 46 euro! Niet blij! Hopelijk hoeft dat niet iedere 2 jaar! Hij zat er pas 2 jaar in namelijk. Geantwoord op 1-4-2020 om 15:47

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info