• Ik kan niet meer telefoneren vanaf mijn Parrottoestel.
  Als ik wil telefoneren komt er een eerste lange beltoon en daarna korte piepjes en dan niets meer.
  Laten opbellen en opnemen lukt nog wel...
  Wat zou het probleem kunnen zijn?

  Gesteld op 23-3-2020 om 10:34 in forum Parrot CK 3100 Misbruik melden
  • Welke software-versie staat er op de Parrot (instellingen -> Inlichtingen)?
   Om welk merk en type telefoon gaat het?
   Heeft het altijd goed gewerkt met deze telefoon?

   Gr. Jan Geantwoord op 23-3-2020 om 13:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info