• hoe kan ik de telefoon lijst van mijn telefoon naar de parrot CK3100 sturen?

  Gesteld op 18-3-2020 om 15:53 in forum Parrot CK 3100 Misbruik melden
  • Als je je telefoon koppelt met de Parrot, wordt tijdens de koppeling gevraagd of je de Parrot toegang wil geven tot je contactenlijst. Als je daar JA op antwoord, worden de contacten die in je telefoon zitten naar de Parrot gesynchroniseerd.
   Dat synchroniseren zal de eerste keer langer duren dan de daarop volgende keren. De eerste keer synchroniseren alle contacten naar de Parrot; de volgende keren worden alleen de wijzigingen gesynchroniseerd.

   Waar je wel voor moet zorgen is, dat de contacten in je telefoon staan. Contacten die op je SIM-kaart staan, kunnen niet met de Parrot gesynchroniseerd worden. Geantwoord op 19-3-2020 om 08:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info