• Goedemorgen,
  Op mijn parrot 3100 staat nu versie 4.21 C is dit voldoende om een nieuwe telefoon (Xiaomi) aan te sluiten?
  Of is dit een verouderde versie?
  Ik hoor graag van je

  Gesteld op 2-9-2019 om 08:59 in forum Parrot CK 3100 Misbruik melden
  • Dit is een best verouderde versie. De laatst beschikbare versie is 5.00_C.

   Geeft je Parrot kort "Tot ziens" aan nadat je het contact hebt uitgeschakeld? Zo niet, dan zal dat waarschijnlijk na de update wél het geval zijn (zoals het het hoort).

   Ik zou een update adviseren. De stap-voor-stap updatehandleiding vind je bovenaan dit forum onder de optie "Aanpassing/aanvulling". De voor de update benodigde bestanden zijn niet meer vanaf internet te downloaden. Die kan ik je via de mail sturen, als je mij (jan@vriendnijland) even een mailtje stuurt.

   Gr. Jan Geantwoord op 2-9-2019 om 12:28

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info