• Schroef koppeling Parkside PHD 100 E2 van hoge druk slang naar pomp is het schroefdraad versleten en moet vervangen worden. En hoe haal ik het los van het pistool.

  Gesteld op 4-7-2019 om 15:38 in forum Parkside PHD 100 E2 - IAN 104473 Misbruik melden
  • Zat met zelfde probleem. Draai de 7 schroefjes van het handvat los. Haal voorzichtig binnenwerk eruit (de spuit).
   Het gele knopje waarmee je normaal spuit kun je achter het ijzeren veertje met schroevendraaier los wippen.
   Dan kun je slang eruithalen.
   Knopje weer vastzetten, en dichtschroeven.
   Louis Geantwoord op 7-8-2019 om 13:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info