Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
IAN 35391
BOHR- UND MEISSELHAMMER PBH 1500 A1
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Originalbetriebsanleitung
KLOP- EN BEITELBOOR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
HAMMER DRILL
Translation of original operation manual
CV_35391_PBH1500A1_LB1.indd 2CV_35391_PBH1500A1_LB1.indd 2 28.05.14 16:3228.05.14 16:32
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • goede morgen
  ik heb een vraag ik heb een boorbeitelhamer merk parkside type pbh10050a1 nu is de schakelaar stuk hoe kom ik aan een nieuwe schakelaar en de prijs als het kan ik hoor het graag van u
  mijn mail is hdoorn@hotmail.com
  mvgr h van doorn Gesteld op 29-2-2020 om 20:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Boven op de boorhamer 1500A1 zit een zwarte dop en daaronder het vetreservoir.
  Wanneer en met welk vet moet deze bijgevuld worden. Gesteld op 6-11-2018 om 17:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Parkside PBH 1500 A1 - IAN 35391 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Parkside PBH 1500 A1 - IAN 35391 in de taal/talen: Deutsch, English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info