Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 48 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat kosten nieuwe borsteltjes voor in de boormachine Gesteld op 2-6-2020 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat kosten nieuwe borstelthes voor in de boormachine? Gesteld op 2-6-2020 om 11:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Parksite PBH 1100 A1 wel of niet voor beton?

  Beste lezers,
  Ik beschik over bovengenoemde boormachine. In de handleiding wordt de term hamerboor gebruikt en staat dat het apparaat geschikt is voor boren in beton.
  Verderop in de handleiding wordt gesproken over boren, klopboren en beitelen. Met een draaiknop kan je de afbeelding van de hamer kiezen, maar ook de hamer met een kwart cirkel met pijlen ernaast. Welke moet ik hebben voor boren in beton? Gesteld op 23-2-2018 om 03:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Parksite PBH 1100 A1 wel of niet voor beton?

  Beste lezers,
  Ik beschik over bovengenoemde boormachine. In de handleiding wordt de term hamerboor gebruikt en staat dat het apparaat geschikt is voor boren in beton.
  Verderop in de handleiding wordt gesproken over boren, klopboren en beitelen. Met een draaiknop kan je de afbeelding van de hamer kiezen, maar ook de hamer met een schroef ernaast. Welke moet ik hebben voor boren in beton? Gesteld op 23-2-2018 om 03:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Parkside PBH 1100 A1 - IAN 61368

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info