Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 6 Naar de handleiding
Nederlands Gebruiksaanwijzing 5 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wanneer moet je het paard de kanon eigenlijk gebruiken? Gesteld op 22-12-2020 om 10:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aanvallen met 1 leger = 1 dobbelsteen.
  Aanvallen met 2 legers = 2 dobbelstenen.
  Aanvallen met 3 legers = 3 dobbelstenen.
  Waarom zou je met méér dan 3 legers aanvallen als er toch maar 3 dobbelstenen zijn ? Wat is het evt. voordeel ? Gesteld op 13-4-2020 om 10:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat hier niet bij hoeveel van elk legeraoort er in de doosjes moet zitten weet iemand dat? Gesteld op 9-8-2019 om 20:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben het oude spel gespeeld en daarin ontstond discussie over de manier van verdedigen.
  Speler P stelde dat hij, mits hij over tenminste 2 verdedigende legers in het aangevallen gebied beschikt, pas hoeft te kiezen of hij met 1 of 2 dobbelstenen verdedigt. Dit geeft hem de mogelijkheid om bij een aanvallende worp die bijvoorbeeld twee maal een zes oplevert slechts met een dobbelsteen te verdedigen en bij drie maal een een met twee.
  Speler O stelde dat de verdediger een keus moet maken voordat de aanvaller, die altijd als eerste gooit, daadwerkelijk heeft geworpen. Hoe zit dit. Heeft een van beiden gelijk of zit het nog anders ? Gesteld op 25-9-2016 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dit staat in de handleiding (oude versie): "Wanneer hij zijn speelbeurt wil beëindigen mag
  hij maximaal 7 legers van het ene door hem bezette gebied naar het andere overbrengen, mits deze beide
  gebieden aan elkaar grenzen. Dit overbrengen van legers naar een aangrenzend gebied mag tijdens een
  speelbeurt maar één keer gedaan worden." Mijn vraag is: Mag dat elke beurt ongeacht ik aanval of niet? Gesteld op 15-9-2015 om 11:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zoek de Nederlandse vertaling van Risk transformers handleiding.
  Graag assistentie aub?
  Dank bij voorbaat! Gesteld op 12-6-2015 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Als je er legers bij krijgt, is het dan gebieden of werelddelen of kaartjes? Of is het dan gebieden en werelddelen en kaartjes? Word het opgeteld of mag je één van de drie kiezen? Gesteld op 8-2-2015 om 21:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoeveel legers krijg je bij het inleveren van 3 kaartjes? Gesteld op 11-7-2013 om 22:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zijn de spelregels indien alle legers van een spelers op het bord staan en hij/zij legers moet bijzetten als het zijn/haar beurt is. Gesteld op 2-4-2012 om 08:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • beurt overslaan totdat je weer wel in staat bent om bij te zetten (legers verliezen a.g.v. een aanval) of nog beter hier vooraf rekening mee houden (minder defensief spelen). Legers van een andere kleur erbij zetten schept allereerst verwarring en ten tweede leidt het tot een ongelijk speelveld indien 4 of meer spelers zijn aangezien er dan niet voor iedere speler een extra set beschikbaar is (totaal 6 sets)Geantwoord op 15-6-2020 om 14:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Parker spel risk

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info