Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
TQB0E2354P32
Operating Instructions
LCD Television
Thank you for purchasing this Panasonic product.
Please read these instructions carefully before operating this product and
retain them for future reference.
The images shown in this manual are for illustrative purposes only.
Please refer to Pan European Guarantee Card if you need to contact your
local Panasonic dealer for assistance.
English
Nederlands
Română
For more detailed instructions, refer to [eHELP]
(Built-in Operating Instructions).
How to use [eHELP] (p. 14)
Contents
Be Sure to Read
Important Notice·········································2
Safety Precautions ·····································3
Quick Start Guide
Accessories ··············································5
Connections ·············································· 6
Identifying Controls ··································· 10
First time Auto Setup ································· 12
Using your VIERA
Operations ·············································· 13
How to Use eHELP ··································· 14
Others
FAQs ····················································· 15
Maintenance ··········································· 15
Specifications ·········································· 16
Model No.
TX-L32E6E TX-L42E6E
TX-L39E6E TX-L42E6EK
TX-L39E6EK TX-L42E6EW
TX-L39E6EW TX-L50E6E
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  Ik heb een vraag over mijn Viera TX-L42E6 panasonic tv.

  Ik krijg hem niet meer verbonden met een draadloos netwerk en tv kijken met coax kabel lukt ook niet. Daarom wil ik de fabrieksinstellingen terugzetten, maar er is blijkbaar een kinderslot ingevoerd die ik zelf niet ken. Hoe kan ik nu verder? Ik heb die code nodig om fabrieksinstellingen terug te voeren.

  Alvast bedankt,

  Daan Gesteld op 9-8-2016 om 18:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • werkt de Panasonic TX-L42E6E COMMON INTERFACE ook in belgie met telenet ? Gesteld op 12-9-2013 om 16:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic TX-L42E6E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic TX-L42E6E in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info