• De poorten HDMI 1 en 2 geven geen geluid. Poort HDMI 3 wel, maar dan hangt het snoer in het zicht. Hoe kunnen we de eerste twee poorten laten werken? Een optische geluidskabel heeft niet gewerkt.

    Gesteld op 25-5-2016 om 22:06 in forum Panasonic TX-L32V10E Misbruik melden
    • Als het goed is moet het geluid van de HDMI poorten gewoon werken, mits het geluid daarop uitgeschakeld is/kan worden. Van dat laatste ben ik niet zeker, maar het is raadzaam even het menu in te duiken en de opties door te nemen. Geantwoord op 25-5-2016 om 22:35

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info