• De TV (Tx-26lx70f) gaat alleen nog maar in stand-by stand, ook als je het knopje boven op het toestel indrukt gaat springt hij in stand-by stand.

  Gesteld op 19-2-2016 om 13:53 in forum Panasonic TX-L32V10E Misbruik melden
  • Haal voor minstens en uur de spanning geheel van de Tv en probeer het daarna opnieuw. Werkt dat niet, kan het soms helpen om de Tv tenminste 12 uur geheel spanningsloos te zetten en dan de kabels los te nemen. Sluit de kabels na 12 uur weer aan en schakel dan pas de spanning weer in.

   Als dat ook geen succes heeft, dan is onderzoek/reparatie nodig.

   Mvg. Willem. Geantwoord op 19-2-2016 om 17:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info